SEISMIC

smart
veiligheid
de risico's
de regels
het concept
wij


nieuwbouw
bestaand
nieuws
partners
het plafond  seismic-smart; aardbeving veilige systeemplafonds


seismic SEISMIC-SMART:
de oplossing om het naar beneden vallen van plafonddelen en profielen van systeemplafonds bij trillingen, veroorzaakt door aardbevingen, te voorkomen.

bal voor een veilige verblijf- en werk omgeving:

bal beperkt bijkomende schades, houdt vluchtwegen begaanbaar.

bal zowel voor nieuwbouw als voor reeds gemonteerde systeemplafonds.

bal geen keuze beperking in tegels en kleur ophangprofiel.

bal proven concept volgens Amerikaanse regelgeving.

bal totaal concept, van specificeren, plan van aanpak tot uitvoering
VEILIGHEID
is de mate van afwezigheid van potentiele oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiele oorzaken. Om de veiligheid te waarborgen bestaat er regelgeving. Zo moeten bijvoorbeeld drukvaten aan strenge eisen voldoen om explosiegevaar te minimaliseren en moeten gebouwen voldoen aan allerlei veiligheidseisen om in geval van calamiteiten het aantal slachtoffers en de schade te minimaliseren. lees meer...


DE RISICO'S
de risico's die gelopen worden bij systeemplafonds tijdens een aardbeving zijn groot. Niet alleen is er kans op letsel veroorzaakt door vallende plafonddelen zoals tegels, profielen, armaturen en ventilatieroosters. Ook vluchtwegen kunnen worden geblokkeerd. Wanneer er in de ruimte een sprinkler installatie aanwezig is, is de kans groot dat bewegende plafondtegels de springler activeren en met wateroverlast tot gevolg. lees meer...


SEISMIC-SMART
is de naam van ons totaal concept voor het veiliger maken van systeemplafonds bij aardbevingen. Seismic-smart is zowel voor nieuwbouw als voor bestaande plafonds. Met een op Amerikaanse regelgeving en bouwvoorschriften gebaseerde montagetechniek voorzien we systeemplafonds van voldoende bewegingsvrijheid om de trillingen en bewegingen veroorzaakt door aardbevingen, op te vangen. lees meer...


NIEUWBOUW
zowel seismic-smart C als DEF zijn eenvoudig toe te passen in nieuwbouw situaties. Doordat er gekeken is naar de Amerikaanse regelgeving, die zijn waarde in de afgelopen jaren heeft bewezen, hoeft geen enkel nieuwbouwproject in het Noorden vertraging op te lopen omdat Nederlandse regelgeving voor aardbeving veilig bouwen nog ontbreekt. Deze Amerikaanse regels zijn na de grote aardbeving in Californie einde jaren 80 bijna volledig herschreven op basis van de toen opgedane ervaringen. Ieder gebouw dat nu in Amerika wordt gebouwd voldoen aan deze regels (International Building Code). Met betrekking tot het creeren van veilgheid hoeft er aan de juistheid niet getwijfeld worden. lees meer...


BESTAANDE PLAFONDS
seismic-smart C en DEF zijn ook geschikt om bestaande ruimtes die voorzien zijn van systeemplafonds veiliger te maken. Met de door ons ontwikkelde totaal concepten kan een bestaand systeemplafond in bijvoorbeeld een school of ziekenhuis, op basis van Amerikaanse regelgeving aangepast worden naar een veiliger werk/verblijf omgeving. De Graaf Afbouw BV verzorgt het hele traject voor u; van plan van aanpak, specificatie, tot en met de montage werkzaamheden zelf. lees meer...


CONTACT
hebben wij uw nieuwsgierigheid gewekt en wilt u meer informatie over onze seismic-smart concepten? Neem dan contact met ons op. lees meer...DE ZORG VOOR EEN VEILIGE OMGEVING BEGINT BIJ HET NEMEN VAN PREVENTIEVE MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN...
seismic


de graaf
SEISMIC-SMART
HAREN (GN)
TELEFOON: 050 - 406 19 46
E-MAIL: INFO@SEISMIC-SMART.NL
WEB: WWW.SEISMIC-SMART.NL
KVK NR. 02057520
BTW NR. NL.8034.38.710.B01
©2015 de Graaf Afbouw BV
HOME
DISCLAIMER
PRIVACY BELEID


contact
WIJ
VEILIGHEID
DE RISICO'S
DE REGELS
SEISMIC-SMART
NIEUWBOUW
RENOVATIE
HET SYSTEEMPLAFOND
NIEUWS & PUBLICATIES